บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)

| 0

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC call 65_ประกาศ call รอบ 2.pdf
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ ปรับปรุง พย 64.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอ PMUC call 65 รอบ2.docx
เอกสารประกอบ TRL.xlsx