ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2564

| 0

ทุนการศึกษา

รวมประกาศทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก รวมถึง พร้อมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อหยั่งราก เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนของอนาคตการเกษตรประเทศไทย

โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยผู้มีความโดดเด่นทางการเกษตร (Outstanding Research)

ปี 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวิชุดา 02 579 7435 ต่อ 3617

โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)

ปี 2564

ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่

ปี 2563
ปี 2562

โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560

ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ปี 2552-2558

ทุน สวก.

ปี 2548-2554