การพัฒนาจีโนมิกและเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช/การใช้เทคโนโลยีดับเบิ้ลแฮพลอยด์ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์พืช

📣📣 ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังการบรรยายพิเศษ: การพัฒนาจีโนมิกและเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์พืช/การใช้เทคโนโลยีดับเบิ้ลแฮพลอยด์ในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์พืช โดย Dr. Thomas Lubberstedt
ในวันอังคารที่ 24 มกรามคม 2566 เวลา 13:00-15:30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ตึก 8 ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และแบบออนไลน์ตามลิงค์ซูมด้านล่าง
Topic: Special Lecture: Development of Genomic, Biotechnologies in Plant Breeding/Application of DH technology in Plant Breeding Program by Dr. Thomas Lubberstedt
Time: Jan 24, 2023 12:00 PM Bangkok
⬇️⬇️⬇️⬇️🔻🔻🔻🔻
Join Zoom Meeting
https://kku-th.zoom.us/j/93465904757?pwd=WmZkWEtYU21rckkzaG5XTndacXhQdz09

Meeting ID: 934 6590 4757
Passcode: 073559