(ฟรี) รับฟังการบรรยาย หัวข้อ บทบาทใหม่ของโรงเรียนในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: บทเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา

| 0
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย คุณมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวข้อ ” บทบาทใหม่ของโรงเรียนในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน: บทเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนา”
ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ทางผ่านออนไน์ ZOOM Meeting
📌 ลงทะเบียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566
ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/rybz4