สัมมนาวิชาด้านวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ในหัวข้อเรื่อง NAGA Soft Power “นาค ทุนทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

| 0

ขอเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาด้านวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ ในหัวข้อเรื่อง NAGA Soft Power “นาค ทุนทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

“NAGA” นาคตำนานประจำชาติ

“Soft” นุ่มนวลอ่อนหวานสำแดงศิลป์

“Power” ผสานศิลปกรรมมากคุณค่าสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

 

ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566

เวลา 08.00-16.30 น.

ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สามารถเข้าร่วมโครงการสัมมนา 2 ช่องทาง

1. สัมมนาช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

2. ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ณ คุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามลิ้งค์นี้

https://forms.gle/ggEfA14n4LhN7Twz6