การยกระดับกลไกการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมกับฝ่ายนิติบัญญัติ

| 0

สกสว. ร่วมสำนักวิชาการ รัฐสภา เสนอ Policy Brief ภายใต้โครงการ “การยกระดับกลไกการเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมกับฝ่ายนิติบัญญัติ” ได้มีการจัดทำ
.
Policy Brief จำนวน 13 ฉบับ
https://drive.google.com/…/1aCGGxzDFRnfRyfS5QQUAUI-3L1V…
.
Research Brief* จำนวน 52 ฉบับ
https://drive.google.com/…/1r…

ติดตามข่าวสารของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://prp-tsri.com/public/
#สกสว #TSRI
#เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#PolicyBrief์ #กองทุนววน #รัฐสภา
#oneววน