ผลงานวิจัยและนวัตกรรม Net Zero Emission โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.)

| 0

📍ผลงานวิจัยและนวัตกรรม Net Zero Emission โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ที่จัดแสดงภายในงาน TRIUP Fair 2023 เมื่อวันที่ 18-19 ก.ค.2566

ดาวโหลดเอกสารได้ที่: https://www.triupfair.net/assets/files/file-3-4.pdf?mibextid=Zxz2cZ

#TRIUPFair #สกสว #TSRI #กองทุนววน #NetZeroEmission
#กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#เคลื่อนไทยด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม