หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

| 0

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

Program Management Unit for Competitiveness (PMU C)

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย ; บพข.

PPT-บพข.-บรรยาย-อว.-ส่วนหน้า-วันที่-24-07-2.pdf