บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ call proposal เศรษฐกิจหมุนเวียน.pdf
2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. เศรษฐกิจหมุนเวียน.docx
4. เอกสารประกอบ TRL เศรษฐกิจหมุนเวียน.xlsx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.พ.67
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ก.พ.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,120 ครั้ง