บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ call proposal แพทย์.pdf
2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. แพทย์.docx
4. เอกสารประกอบ TRL แพทย์.xlsx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค.67
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ก.พ.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,701 ครั้ง