บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ call proposal โลจิสติกส์.pdf
2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. โลจิสติกส์.docx
4. เอกสารประกอบ TRL โลจิสติกส์.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.พ.67
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.พ.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 65 ครั้ง