บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต (รอบที่ 2)

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศ-call for proposal-แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมเเห่งอนาคต บพข..pdf
2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf
3 Check List สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข..pdf
4 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Technical Proposal ดำเนินการโดยนักวิจัย).docx
5 แบบฟอร์ม-หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ (ดำเนินการโดยภาคเอกชน).docx
6. แบบฟอร์มข้อตกลงสิทธิและการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ดำเนินการโดยนักวิจัยเเละภาคเอกชน).docx
7. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ Cost Benefit Analysis (ดำเนินการโดยภาคเอกชน).xlsx
8. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (ดำเนินการโดยภาคเอกชน).pptx
9. เอกสารประกอบ TRL ยานยนต์.xlsx
10. Q&A แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข..pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 27 ก.พ.67
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มี.ค.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 434 ครั้ง