บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ call 66 รอบ 2.docx
เอกสารประกอบ TRL V2.xlsx
ประกาศ call proposal รอบ 2 (ฉบับปรับปรุง).pdf