บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership) รอบที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
20221021 แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ call 66 รอบ 2.docx
Call proposal_ ปี 66 รอบ 2_Global partnership.pdf
20220627 คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. V7.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 21 ต.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ต.ค.65)