บพท. ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน” ประจำปีงบประมาณ 2566

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุน Border City 2566.pdf
แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัยเชิงหลักการ Border City.docx
คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65).pdf
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค.65
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 16 ธ.ค.65)