บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินการคลัง การจัดการสาธารณะเพื่อกลุ่มเปาะบางและผู้ด้อยโอกาส” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PDG_ปี 67.pdf
โครงการเดี่ยว (Project Development Grant- PDG) ปี 2567.docx
คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค.67
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ม.ค.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,818 ครั้ง