บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
RU_ปี 67.pdf
โครงการเดี่ยว (Research Utilization-RU) ปี 2567.docx
คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf
ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 23 ม.ค.67
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 23 ม.ค.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,330 ครั้ง