บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอชุดโครงการกลาง.docx
2 แบบฟอร์ม67 ข้อเสนอโครงการย่อย.docx
3 แบบฟอร์ม67 รายละเอียดงบประมาณ.xlsx
4 คู่มือนักวิจัย PMU A (ธ.ค. 65).pdf
5 ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf
6 หนังสือรับรองความร่วมมือเมืองแห่งการเรียนรู้.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.พ.67
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ก.พ.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 319 ครั้ง