บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุน CBL 2567 Final.pdf
แบบฟอร์มชุดโครงการ CBL ปี 67Final.docx
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย CBL ปี 67 Final.docx
คู่มือนักวิจัย 2565.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ.67
ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ก.พ.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,130 ครั้ง