วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง

เนื้อความ :
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
00-ประกาศรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง.pdf
01-ขอบเขตประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.pdf
02-หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.docx
02-หนังสือรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.pdf
03-เอกสารข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.doc
03-เอกสารข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 11 ต.ค.65
ประกาศโดย : กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 11 ต.ค.65)