สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 ประเด็นฯ “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือโรคอุบัติใหม่”

| 0
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยทุนอุดหนุน 2568.pdf
2_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนวิจัย บุคคลทั่วไป (สวช.1) ปี 2568.docx
3_แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนวิจัย นักศึกษา (สวช.5) ปี 2568.docx
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 1 พ.ค.67
ประกาศโดย : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 พ.ค.67)
จำนวนครั้งที่อ่าน : 214 ครั้ง