โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-นวัตกรรม.docx
คู่มือระบบ NRIIS นักวิจัยเสนอขอ SF.pdf
ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ
วันที่ประกาศข่าว : 10 พ.ย.65
ประกาศโดย : ฝ่ายรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู กองประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 10 พ.ย.65)