บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2568 รอบ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ call proposal 68 รอบ 1_NV.pdf 2. แบบฟอร์มข้อเสนอ-บพข.-call-68-รอบ-1.docx 3. เอกสารประกอบ-TRL-พลังงาน.xlsx 4. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 9 เม.ย.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 เม.ย.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 2,615 ครั้ง

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต (รอบที่ 2)

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ-call for proposal-แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมเเห่งอนาคต บพข..pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3 Check List สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต บพข..pdf 4 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Technical Proposal ดำเนินการโดยนักวิจัย).docx 5 แบบฟอร์ม-หนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยโครงการ (ดำเนินการโดยภาคเอกชน).docx 6. แบบฟอร์มข้อตกลงสิทธิและการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ดำเนินการโดยนักวิจัยเเละภาคเอกชน).docx 7. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ Cost Benefit Analysis (ดำเนินการโดยภาคเอกชน).xlsx 8. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (ดำเนินการโดยภาคเอกชน).pptx 9. เอกสารประกอบ TRL ยานยนต์.xlsx 10. … Continued

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ call proposal โลจิสติกส์.pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. โลจิสติกส์.docx 4. เอกสารประกอบ TRL โลจิสติกส์.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.พ.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.พ.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 65 ครั้ง

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่ม NQI (รอบที่ 2)

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. รายละเอียดรับข้อเสนอ NQI-67 รอบ 2.pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ NQI_67_V5.docx 4. แบบฟอร์มข้อเสนอ สำหรับชุดโครงการ NQI_67 V2.docx 5. แบบฟอร์ม Impact pathway.pptx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.พ.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ก.พ.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 91 ครั้ง

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ call proposal แพทย์.pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. แพทย์.docx 4. เอกสารประกอบ TRL แพทย์.xlsx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ก.พ.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,701 ครั้ง

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ call proposal อาหาร.pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. อาหาร.docx 4. เอกสารประกอบ TRL อาหาร.xlsx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.พ.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ก.พ.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 942 ครั้ง

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

| 0

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ call proposal เศรษฐกิจหมุนเวียน.pdf 2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf 3. แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. เศรษฐกิจหมุนเวียน.docx 4. เอกสารประกอบ TRL เศรษฐกิจหมุนเวียน.xlsx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 2 ก.พ.67 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 6 ก.พ.67) จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,120 ครั้ง

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (NQI)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศ call proposal แผนงาน NQI ปี 66.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ NQI_66.docx แบบฟอร์มข้อเสนอ สำหรับชุดโครงการ NQI_66.docx แบบฟอร์ม Impact pathway.pptx คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 9 พ.ย.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 14 พ.ย.65)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (Global Partnership) รอบที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 20221021 แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ call 66 รอบ 2.docx Call proposal_ ปี 66 รอบ 2_Global partnership.pdf 20220627 คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข. V7.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 21 ต.ค.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 21 ต.ค.65)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2)

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2566 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอ บพข. สำหรับ call 66 รอบ 2.docx เอกสารประกอบ TRL V2.xlsx ประกาศ call proposal รอบ 2 (ฉบับปรับปรุง).pdf