การอบรมเชิงวิชาการ ประเมินผลของโปรตีนเข้มข้นจากจิ้งหรีดต่อสมรรถภาพทางกายในมนุษย์และประสิทธิผลของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากจิ้งหรีดที่พัฒนาได้ในหนูทดลองความดันวูง

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06 ชั้น 1

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!!

หัวข้ออบรม

  • การศึกษาประสิทธิผลของโปรตีนเข้มข้นผงจากจิ้งหรีดต่อมวลกล้ามเนื้อ ภาวะเครียดออกซิเดชัน ภาวะการอักเสบ และสมรรถภาพของอาสาสมัครวัยกลางคนและสูงอายุ
  • การพัฒนาการกระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเชตผงจากจิ้งหรีดที่มีฤทธิ์ลดความดันเลือดสูง
  • ผลของโปรตีนไฮโดรโลเซตจากจิ้งหรีดต่อภาวะเครียดออกซเดชันและภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติในหนูทดลองความดันสูง
  • สาธิตกระบวนการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตผลจากจิ้งหรีด(รูปและคลิปวิดิโอ) และชมเครื่องมือ ณ อาคารปฎิบัติการแปรรูปอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง

หมดเขตรับสมัคร 5 ตุลาคม 2565

สำรองที่นั่งได้ที่ https://te.kku.ac.th/?p=28529