การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture)

| 0

📣เปิดรับสมัครแล้ววว การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางพืชและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

📢ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ ยกระดับธุรกิจและองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture)” เข้ารวมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ้เกี่ยวกับพื้นฐานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชอย่างง่าย การตัดย้ายเพื่อชักนำยอด รากและให้พัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ ตลอดจนการย้ายออกปลูกและอนุบาลต้นอ่อน

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2566 ณ พืชสวน 2 และ อาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

📍สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
✅ องค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย
✅ ทักษะเบื้องต้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
✅ แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับธุรกิจของตนเอง

🗓️ เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2566
📑ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารวมกิจกรรมได้ที่ : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd…/viewform…
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
คุณวริศรา จันละบุตร (กิ่งแก้ว)
โทรศัพท์ 043-048048 ต่อ 119 หรือ 092-6310555