บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Requirements Engineering for Modern Systems: The PEGS Approach

| 0

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมฟังบรรยายพิเศษ

หัวข้อเรื่อง Requirements Engineering for Modern Systems: The PEGS Approach

โดย Prof. Bertrand Meyer, Constructor Institute, Schaffhausen, Switzerland

ผู้ออกแบบ Eiffel programming language และ Design-by-contract (DbC)

ผู้แต่งหนังสือและตำราด้าน Software Engineering เช่น Agile! The Good, the Hype and the Ugly และ Object-Oriented Software Construction

ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 9107 ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียน https://kku.world/i6d1d