บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไก พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับข้อเสนอโครงการ-ชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์.pdf คู่มือนักวิจัย.pdf ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (Full Proposal).docx แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยย่อย.docx แบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal).docx ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 13 ธ.ค.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ธ.ค.65)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : scan ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ การจัดการทุนทางวัฒนธรรม 2566.pdf แบบฟอร์ม Concept Prop วัฒนธรรม 66.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65) ok.pdf กำหนดการชี้แจงกรอบวิจัยทุนวัฒนธรรม 2566 (แก้).pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 14 พ.ย.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 18 พ.ย.65)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : scan ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ การจัดการทุนทางวัฒนธรรม 2566.pdf แบบฟอร์ม Concept Prop วัฒนธรรม 66.docx คู่มือนักวิจัย PMU A (พ.ย. 65) ok.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 14 พ.ย.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 15 พ.ย.65)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf ppt ชี้แจงประกาศกรอบชุมชนนวัตกรรม ปี 66 9 พ.ย.65 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ.บพท..pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 9 พ.ย.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 9 พ.ย.65)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบ Local Enterprise ปี 66.pdf แบบฟอร์ม LE-PMUA Concept proposal 2566.docx ระเบียบสภานโยบายให้ทุนเอกชนและภาคประชาสังคม.pdf กำหนดการชี้แจงกรอบวิจัย Local Enterprise 2566.pdf ข่าว : ทุนวิจัยที่เปิดรับ วันที่ประกาศข่าว : 19 ต.ค.65 ประกาศโดย : หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ( แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ 19 ต.ค.65)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565

| 0

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565