ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาถัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศการรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาถัยแล้งภาคการเกษตร” ปี 64 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.docx FR_RS_01 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สวก. 2016.pdf แบบนำส่งเอกสาร.docx แบบนำส่งเอกสาร.pdf Post Views: 231

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2564

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2564 เปิดรับสมัคร ประกาศทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา สมัครทุนผ่านระบบ EPMS2020 (ตั้งแต่บัดนี้-30 ธันวาคม 2563) คู่มือประกอบการยื่นขอรับทุน หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก Post Views: 177

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

  เหลือเวลายื่นข้อเสนอโครงการอีก หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โปรแกรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 7 ธันวาคม 2563 –…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการแผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โปรแกรมที่ 4)

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564 ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 (ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS : http://nriis.nrct.go.th/) หมายเหตุ :…

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงานให้ทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โปรแกรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ แผนงาน ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์…

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 11 กลุ่มเรื่อง 1. เทคโนโลยีด้านการแพทย์ครบวงจร 2. เทคโนโลยีด้านเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 3. เทคโนโลยีด้านยานยนต์และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ 4. เทคโนโลยีด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5. เทคโนโลยีด้านดิจิทัล 6. เทคโนโลยีด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ…

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเกษตร ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 ด้านเศรษฐกิจเกษตร ใน 3 ด้าน 1. กลุ่มเรื่องยางพารา 2. กลุ่มเรื่องอ้อยและน้ำตาล 3. กลุ่มเรื่องเกษตรสร้างมูลค่า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6338   Post Views: 190

ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ประกาศรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สอบถามข้อมูลได้ที่ ภารกิจเส้นทางอาชีพนักวิจัย โทรศัพท์ 0 2579 1370-9 ต่อ 408 และ 418 ดาวโหลดรายละเอียดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ Link…